Salivan (salivant) tükürük salgısını uyaran, arttıran; salivatuvar