Sanitasyon (sanitation) çevre koşullarının yaşamaya uygun hale getirilmesi