Santral Emetik (central emetic) beyindeki kusma merkezini etkileyerek kusturan drog; indirekt emetik; sistemik emetik