Santral Katarakt (central cataract) lensin orta bölümündeki opaklaşmaya bağlı katarakt