Sarı Hepatizasyon (yellovv hepatization) bir dokuda nötrofil polimorfların bolluğuyla birlikte ortaya çıkan karaciğere benzer görünüm