Satellit Abseler (satellite abscesses)ana abse odağı çevresinde oluşmuş çok sayıdaki absecikler