Schilder Hastalığı (Schilder's disease) çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen, körlük, sağırlık, bilateral spastik değişiklikler, progressif mental bozukluklar izlenen, patolojisinde beyin hemisferlerinin beyaz maddesinde massif yıkıma bağlı kaviteler ve gliozis alanları içeren bir lökoensefalopati