Sedatif (sedative) aktiviteyi ve uyanıklığı bastıran; sakinleştiren