Sefalhematom (cephalhematoma)genellikle parietal kemik üzerinde bulunan, sınırları belirgin, periosta yapışık olan, doğum travması ya da zor doğuma bağlı olan kanama