Segmental (segmental) bütündeki bir bölüme ait; bir damarı yer yer tutan/etkileyen; bir organın bir bölümü/parçası ile ilgili; bölümler halindeki ongan