Segmental Atelektazi (segmental atelectasia) akciğer segmentlerinden birinde görülen büzüşme