Sekel (sequela; sequel) bir hastalığın iyileş¬tikten sonra arkasında bıraktığı iz