Sekonder (secondary; secundarius; secundus) ikincil; önceki bir olayın devamı ya da sonucu olarak meydana gelen