Sekonder Dekstrokardi (secondary dextocardia) kalbin, akciğer ya da toraksın, mediastenin sol tarafındaki herhangi bir nedenle sağa itilmesi/dönmesi