Sekonder Dentin (secondary dentin) çürük dişlerde, diş pulpasınm çürüğe bakan yüzünde, pulpayı korumak amacıyla üretilen yeni sement dokusu