Sekonder Faktör (secondary factor) bir olayın gelişiminde etkisi ikinci sırada kalan faktör