Sekonder Hastalık (secondary disease) başka bir hastalığın hazırladığı uygun zeminde oluşan ikincil hastalık