Sekonder Hipertansiyon (secondary hypertension) böbrek hastalıkları, sürrenal hastalıkları, santral sinir sistemi, preeklampsi/eklampsi, kardiyovasküler hastalıklar gibi belirli nedenlere bağlı ve bu hastalıkların sonucu olarak ortaya çıkan hipertansiyon; ayrıca endokrin hipertansiyon, renal hipertansiyon, gebelik toksemisi, kardiyovasküler hipertansiyon