Sekonder İmmun Yetmezlik (secondary immunodeficiency) bağışıklık sisteminin, metabolik hastalıklar (üremi, diabetes mellitus, malnütrisyon, vitamin ve mineral eksiklikleri, nefrotik sendrom), immunosupresyon (radyoterapi, immunosupressif kemoterapi, kortikosteroid ilaçlar), infeksiyon hastalıkları (virüs hastalıkları, akut bakteri infeksiyonlan, mantar infeksiyonları), hematolojik hastalıklar (lenfomalar, lösemiler, myelom, aplastik anemi, agranülositoz), travmalar (cerrahi, yanıklar, splencktomi, anestezi), alkolizm gibi sonradan meydana gelen bir hastalıkla bozulması