Sekonder Pnömoni (secondary pneumonia) başka bir hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkan pnömoni