Sekonder Sterilite (secondary sterility) bir hastalık sonrasında meydana gelen kısırlık; tedavi edilebilen kısırlık