Sekonder Yara İyileşmesi (secondary wound healing) kenarları birbirine uzak olan yaranın uzun bir süre içerisinde ve iz bırakarak iyileşmesi