Seksüel Asfiksi (sexual asphyxia) transvestizm, pornografik ortam yaratarak otoerotik uyaran oluşturma, boynuna bağ takarak ya da kafasına naylon torba geçirerek meydana getirilen geçici hipoksi sırasında meydana gelen ve ölümle sonlanabilen, cinsel haz almaya yönelik asfiksi türü