Sellüler (cellulary) hücreden zengin; hücrelere ait/ilgili