Sellüloz (cellulose)suda ve alkolde erimeyen, bitkilerin ana yapısını oluşturan, doğada en fazla bulunan polisakkarid tipi olarak bilinen bir karbonhidrat