Sementoklazi (cementoclasia) bir travma ya da patolojik olay sonrasında dişköklerinde görülen erime ya da parçalanma