Semen Lekesi Testi (seminal stain testing) meni kalıntıları içerisindeki spermleri, asid fosfatazı, kişinin kan grubunu, sekretör olup olmadığını, vb özelliklerini saptamaya ve idantifikasyonuna yönelik yöntemler kümesi