Semikoma (semicoma) hastanın açılabildiği stüpör hali; semisomnus; semisopor