Semptom (symptom; symptome; symptoma) hastalık belirtisi; hastalığın varlığını gösteren belirtiler