Semptomatik Epilepsi (symptomatic epilepsy) santral sinir sisteminin kendi hastalığı ya da hipoglisemi, üremi, kurşun ve pentilenetetrazol zehirlenmelerinde görülen epilepsi; organik epilepsi