Senestopati (cenestopathy) vücudun hangi bölgesinde olduğu tanımlanamayan rahatsızlık ve buna bağlı huzursuzluk hali