Senil Plak (senil plaque) Alzheimer hastalığında beyin korteksindeki aksonların terminal bölümleri ile dendritlerin dejenerasyonu sonucunda oluşmuş, ortalarında amiloid görünümünde bir çekirdek bulunan yuvarlakça mikroskopik oluşum