Sensorinöral Sağırlık (sensorineural deafness) iç kulakta ya da akustik sinirdeki bir defekte bağlı olan sağırlık; işitme sistemi, işitme siniri ya da beyne giden işitme yollarının birinde ya da birkaçında birlikte görülen bozukluklara bağlı olarak gelişen sağırlık