Sensoryal Apaksi (sensorial aphasia) kişinin sorulanlara karışık ve anlamsız sözcükler ile yanıt vermesi