Sensoryal Ataksi (sensorial ataxia) kaslar normal olduğu halde, hareketlerin yapılması sırasındaki algılama ve karar verme bozukluğuna bağlı ataksi