Sensoryal Epilepsi (sensory epilepsy) çevrede olmayan birşeyi görme, bir kokuyu veya sesi duyma gibi halüsinasyonlarla karakterize nöbetler içeren epilepsi