Sensoryal Halüsinasyon (sensorial hallucination) işitme, koku alma, tad alma, deriyle hissetme, görme gibi beşduyuya ait algıların bulunduğu halüsinasyonlar