Sensoryal Paralizi (sensory paralysis) sensoryal fonksiyonların bozulduğu felç