Sentez (synthesis) doğal bir maddenin strüktüründeki elemanların biraraya getirilerek yapay şekilde oluşturulması