Sentrafoz (centraphose) optik ve görme merkezlerinden kökenli karanlık görme