Separasyon (separation) ayırma; ayrılma; birbirinden uzaklaştırma