Septal Defekt (septal defekt) kalp boşluklarını birbirinden ayıran septumların defektleri; ayrıca atrial septal defekt, ventriküler septal defekt