Septik (septic; septicus; septikos)canlı etkenlerden kökenli; canlı etkenlerin parçalamasıyla oluşan