Septomarjinal (septomarginal) bir septumun kenarında bulunan