(abortus incompletus) tam olmayan düşük; düşükte cenin eklerinin, genellikle plasentanın bir bölümünün uterusta kalması ve sürekli kanama ile hayatı tehdit etmesi