(abruptio placentae) kanama, şok, oligüri, pıhtılaşma bozukluğu gibi bulgularla karakterize, gebelerde plasentanın erken ayrılması tablosu