(absolute agraphia) beyin kor-teksindeki bir lezyon nedeniyle düşündüklerinin tek harfini bile yazamamak