(püre alcohol) saf alkol; derecesi %99.9 olan alkol