(abstinance syndrome) toksik madde alışkanlığı olan kişilerde, bu maddenin kesilmesinden sonraki ilk 24-48 saat içerisinde beliren, hırçınlık, sıkıntı, ağrılar, uykusuzluk, ellerde titremeler, nabızda hafifleme, bulantı, kusma, diyare, proteinüri, bağırsak kanamaları, kalp ve solunum yetmezliği bulgularıyla karakterize, ölümle sonlanabilen tablo; toksik madde yoksunluk sendomu