(öpen pneumothorax) toraksa gelen bir travma etkisiyle açılan delikten plevral boşluğa hava girmesi